Обща информация

Регионалната колегия на БАЗ – Велико Търново е учредена на 26.03.2019 г., на основание ЗСОМСААМСЗПФ, на събрание, организирано и ръководено от РЗИ – Велико Търново.

РК на БАЗ – Велико Търново е юридическо лице – регионална структура на съсловната организация на зъботехниците в България.

Колегията упражнява своята дейност на територията, определена в Приложението към чл. 23 , ал. 1 от Закона.

 

Велико Търново – общини: Община Велико Търново

Община Горна Оряховица

Община Елена

Община Златарица

Община Лясковец

Община Павликени

Община Полски Тръмбеш

Община Свищов

Община Стражица

Община Сухиндол

 

На осонование чл. 3 от Закона всички зъботехници, които упражняват професията зъботехник задължително членуват в колегията, а тези, които не упражняват професията могат да членуват доброволно.

Към настоящия момент в колегията членуват 40 редовни членове.

 

Членски внос

Членският внос съгласно Устава на БАЗ Чл. 49. (1) (изм. с Решение от 04.09.2021г.)  е в размер на десет лева на месец като дванадесетте месечни вноски за всяка календарна година се събират еднократно от 01.01. до 31.03. за текущата календарна година по банков път.

 

БАНКОВА СМЕТКА

Банкова сметка на Регионална колегия – Велико Търново:
BIC BPBIBGSF

IBAN BG 54 BPBI 8898 10 29881101
В полза на Регионална колегия на Българска асоциация на зъботехниците – Велико Търново
С основание за плащане: Трите имена – Членски внос

Контакти

Адрес

бул. „Васил Левски“ №6, 5000, Велико Търново

Регионален председател

+359 887 870 394

Имейл

office-velikoturnovo@baz.bg

Новини

Структура

Георги Георгиев

Председател

 • Заместник председател: Татяна Бурнева Алуани

  Секретар:  Галя Симеонова Маркова

  Членове:

  1. Мохамед Саад
  2. Тамам Ал-Алуани
 • Контролна комисия:

  Председател: Роберт Видолов

  Членове:

  1. Станислава Иванова

   

  Комисията по професионалнна етика:

  Председател: Евгени Раев

  Членове:

  1. Петя Русева
  2. Вяра Недялкова

Обучения и курсове

За актуални куросове и обучения моля изпратете запитване на емайл: office-velikoturnovo@baz.bg или ни се обадете на телефон +359 887 870 394