Обща информация

Регионалната колегия на БАЗ – Велико Търново е учредена на 26.03.2019 г., на основание ЗСОМСААМСЗПФ, на събрание, организирано и ръководено от РЗИ – Велико Търново.

РК на БАЗ – Велико Търново е юридическо лице – регионална структура на съсловната организация на зъботехниците в България.

Колегията упражнява своята дейност на територията, определена в Приложението към чл. 23 , ал. 1 от Закона.

 

Велико Търново – общини: Община Велико Търново

Община Горна Оряховица

Община Елена

Община Златарица

Община Лясковец

Община Павликени

Община Полски Тръмбеш

Община Свищов

Община Стражица

Община Сухиндол

 

На осонование чл. 3 от Закона всички зъботехници, които упражняват професията зъботехник задължително членуват в колегията, а тези, които не упражняват професията могат да членуват доброволно.

Към настоящия момент в колегията членуват 40 редовни членове.

 

Членски внос

Членският внос, гласуван на Конгреса на БАЗ, е в размер на 2% месечно от минималната работна заплата за страната и се заплаща до края на месец март на текущата година. За 2021 г. той е 156 лева, изчислен върху 650 лева.

Поради създалата се обстановка с Ковид-19, Националният съвет взе решение да намали ежемесечния членски внос за 2021г. от 13 лв. на 10 лв. или общо в размер на 120 лв. за отчетната 2021г.

 

БАНКОВА СМЕТКА

Банкова сметка на Регионална колегия – Велико Търново:
BIC BPBIBGSF

IBAN BG 54 BPBI 8898 10 29881101
В полза на Регионална колегия на Българска асоциация на зъботехниците – Велико Търново
С основание за плащане: Трите имена – Членски внос

Контакти

Адрес

бул. „Васил Левски“ №6, 5000, Велико Търново

Регионален председател

+359 887 870 394

Имейл

office-velikoturnovo@baz.bg

Новини

Структура

Георги Георгиев

Председател

 • Заместник председател: Татяна Бурнева Алуани

  Секретар:  Галя Симеонова Маркова

  Членове:

  1. Мохамед Саад
  2. Тамам Ал-Алуани
 • Контролна комисия:

  Председател: Роберт Видолов

  Членове:

  1. Станислава Иванова

   

  Комисията по професионалнна етика:

  Председател: Евгени Раев

  Членове:

  1. Петя Русева
  2. Вяра Недялкова

Обучения и курсове

За актуални куросове и обучения моля изпратете запитване на емайл: office-velikoturnovo@baz.bg или ни се обадете на телефон +359 887 870 394